Sistem sayesinde toplu taşıma araçlarının duraklara giriş ve çıkış zamanları otomatik olarak takip edilmekte, tanımlanmış programlarına uyup uymadıkları gün sonunda raporlanmaktadır. Geliştirilen özel yazılım sayesinde güzergah, güzergah üzerindeki tüm duraklar ve bu duraklara giriş çıkış zamanları tanımlanmakta, durakta bekleme ve gecikme süreleri on-line olarak raporlanarak sistem denetim altına alınmaktadır.

Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası’na bağlı araçlar çoğunlukta olmak üzere 500’ün üzerinde otobüste kullanılmaktadır.

Sektörel çözümler ayrıntılı bilgi dokumanı